BKY

Gazi Evrenos Bey

Akıncıların atası, Rumeli Fatihi Evrenos Bey 114 yaşında inzivaya çekilmeyi
düşünürken Sultan Yıldırım Beyazıt Ankara Savaşı’nda Timur Han’a esir düştü.
Devlet yıkılmak üzere. Osmanlı Timur mülkü haline gelmiş. Şehzadeler çaresiz.
Osmanlı tebâsı akıbetinin korkusunu yaşarken devleti kuran güçlerin liderlerinden Evrenos Bey 114 yaşın
yorgunluğuna aldırmadan kılıç kuşanıp atına atladı.
Hedefi esir sultanı kurtarmak ve yıkılmanın eşiğindeki devleti tekrar ayağa kaldırmaktı.
Yanına evlatlarını ve az sayıda akıncısını alıp Anadolu’ya geçti. Elinizdeki bu romanda
Osmanlı Devleti’nin gerçek kurucularından akıncısı atası Gazi Baba’yı göreceksiniz.
Osmanlı Padişahları Orhan Gazi, l. Murad, Yıldırımi Bayezid ve Çelebi Mehmed’in yanına kılıç sallamış
129 yıllık ömrü boyunca devletin sigortası olmuş dev bir ismi İrfan Söyler’in duru kaleminden tanıyacaksınız.