BKY

Osmanlı Hapishaneleri

Hapishane nasıl ve ne zaman ortaya çıktı?

Osmanlı Devleti hapishane ile hangi dönemde tanıştı?

Devletin bir hapishane programı var mıydı?

Hapishaneler niçin hep gündemde kaldı?

Hapishane reform çalışmaları başarılı oldu mu?

Osmanlı Devletinde kaç erkek ve kaç kadın hapishanesi vardı? Bunların mekânsal, fiziksel özellikleri ve sıhhî şartları nasıldı?

Hapishanelerde hangi koşullar altında ne kadar mahkûm yatmaktaydı?

Elinizdeki kitap bunlara benzer daha pek çok soruyu cevaplandırarak Osmanlı Devletinin vilayeti, sancak ve kazalarındaki hapishanelerin bir dönemine ışık tutmaktadır.