Türk Birliğine Engel Alfabe Ve Dil Meselemiz

In Stock
Yazar:

BKY – Babıali Kültür Yayıncılığı

Tüm kitap satış mağazalarında bulabileceğiniz yayınevimize ait kitaplarımızı aynı zamanda İdefix, Kitapyurdu, vb. sanal satış mağazalarından da temin edebilirsiniz.

 

Gaspıralı İsmail Bey, Kırımda neşrettiği Tercüman gazetesiyle Türk dünyasının ‘’ Dilde birlik, Fikirde birlik,

İşte birlik’’ olmasını ileri sürdü. Bu görüş, bugün de çok önemlidir. Çok doğrudur. Çok faydalıdır.

Bu görüşün faydaları, sayılmayacak kadar çoktur. Yalnız, bugün iki yüz elli milyondan fazla olan Türk

topluluklarının aynı dilde yani Türkçe ile konuşmaları için, önce alfabe birliği içinde olmaları gereklidir.

Alfabe birliği, dil birliğini, dil birliği, fikir birliğini, fikir birliği de, iş birliğini sağlayacaktır. Yalnız, bilmeliyiz ki

böyle bir beraberliği yani Türk dünyasının ‘’ Dilde, Fikirde, İşte’’ birliğini, başta Rusya olduğu halde hiçbir

Batılı devlet istemiyor. Aksine, büyük devletler , bu birliği bölmeye, parçalamaya çalışıyorlar.

Yavuz Bülent Bâkiler –